Przejdź do treści

Podstawa prawna

Zasady tworzenia mapy aktywności organizacji pozarządowych

  1. Wpis, wykreślenie lub zmiana danych w mapie aktywności następuje na wniosek organizacji pozarządowej.
  2. Do dostarczania i aktualizacji danych o organizacjach pozarządowych stosuje się formularz zgłoszeniowy.
  3. Wypełniony formularz składa się w Urzędzie Gminy Łomazy pok. 14 lub przesyła się w formie elektronicznej na adres ug@lomazy.pl .
  4. Zgłoszenie do mapy aktywności jest dobrowolne i bezpłatne.

Zobacz także