Wnioski - GOPS

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy w Łomazach jako zadań zleconych przez Wójta Gminy Łomazy.
 
Wniosek o zmianę numeru konta   pfd pfd
Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka pfd  
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego pfd  
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pfd  

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

pfd  

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

pfd  

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

pfd  
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego pfd  
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego pfd  
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości pobieranych świadczeń  pfd  
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego pfd  
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny pfd  
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego pfd  
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego pfd  

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

pfd  

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

pfd  doc