Deklaracje i Informacje

Deklaracje śmieciowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pfd  doc
     

Deklaracje transportowe

Deklaracja na podatek od środków transportowych

pfd  
Deklaracja na podatek od środków transportowych - załącznik pfd  
     

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A

pfd  
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz - B pfd  
     

 

 

UWAGA !

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (DLA OSÓB FIZYCZNYCH - informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o gruntach i informacje o lasach, DLA OSÓB PRAWNYCH - deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny).
Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Formularze