„Przebudowa drogi powiatowej 1056L i 1078L wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Huszcza” - objazd na czas wykonania warstw bitumicznych

Herb GminyPrzedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1056L i 1078L  od dnia 02.10.2023r. do dnia 14.10.2023r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1078L od skrzyżowania z drogą powiatową 1056L do skrzyżowania z drogą powiatową 1077L m. Huszcza.

Czytaj więcej...

Dzień Sportu w Dubowie

dzień sportu Dnia 17.09.2023 w Dubowie odbył się Dzień Sportu. Organizatorami tej imprezy byli Uczniowski Ludowy Pożarniczy Klub Sportowy Florian oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie. Dzieci oraz rodzice wzięli udział w wielu zabawach i konkurencjach sportowych.

Czytaj więcej...

XLI sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ z w o ł u j ę XLI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

Biała Niedziela

Wójt Gminy Łomazy oraz Komendant I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
serdecznie zapraszają na:

Białą Niedzielę

Bezpłatne badania mieszkańców Gminy zostaną przeprowadzone dnia 17 września 2023 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach.

Czytaj więcej...

Narodowe Czytanie 2023

Narodowe czytanieW sobotę 9 września Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach wraz z mieszkańcami Gminy Łomazy włączyła się w XII ogólnopolską akcję 🇵🇱 "Narodowe Czytanie 2023" 🇵🇱 , która odbyła się przy Zbiornikach Wodnych ,,Łomaskiej Cegielni’’. Tym razem cała Polska czytała powieść Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem".

Czytaj więcej...