Młodzieżowa Rada Gminy Łomazy - I kadencji lat 2017-2019

MRG lomazyW dniu 23 września 2016 r. Rada Gminy Łomazy uchwałą Nr XV/110/16 wyraziła zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy. Zgodnie ze statutem będącym załącznikiem do uchwały, celem działania MRG jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w Gminie Łomazy.

Wybory do MRG odbyły się 24 lutego 2017 r. w Zespole Szkół w Łomazach. MRG jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Łomazy uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dlatego dokonano podziału na 2 okręgi wyborcze i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Komisja wyborcza składała się z 5 członków. Uprawnionych do głosowania było 372 osób, z tego 151 uczniów szkół gimnazjalnych (okręg Nr 1) i 221 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Okręg Nr 2). W głosowaniu udział wzięło 110 osób. Wybrano 14 Radnych, po 7 radnych w każdym okręgu.

Radnymi MRG Łomazy I kadencji lat 2017-2019 zostali wybrani:
1. Michalina Bańkowska – Łomazy
2. Antoni Bielecki – Łomazy
3. Mikołaj Hołownia - Huszcza Druga
4. Przemysław Jarocki – Szymanowo
5. Aleksandra Kudewicz – Lubenka
6. Piotr Kurianowicz – Lubenka
7. Gabriela Nazarewicz – Koszoły
8. Daniel Popławski – Studzianka
9. Martyna Sacharczuk – Łomazy
10. Adrian Stanilewicz – Bielany
11. Katarzyna Sucharzewska – Łomazy
12. Izabela Szutko – Kopytnik
13. Damian Zając – Studzianka
14. Paweł Zając – Studzianka.
Podstawą działalności Rady jest, zgodnie ze statutem, praca społeczna Radnych. Za pełnienie swojej funkcji Radni nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet. Rada jest wolna od powiązań z partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym. Kadencja Rady trwa 2 lata, licząc od daty wyborów.

MRG rada lomazy

Na posiedzeniu inauguracyjnej sesji MRG, która odbyła się 10 marca 2017 r. Radni odebrali z rąk Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej Natalii Derlukiewicz zaświadczenia zdobycia mandatu do MRG, złożyli ślubowanie, wybrali Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.

Przewodniczącą Rady została Aleksandra Kudewicz.
Wiceprzewodniczący: Damian Zając i Katarzyna Sucharzewska
Sekretarz – Gabriela Nazarewicz
Skarbnik – Mikołaj Hołownia.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 Radnych:
Daniel Popławski - Przewodniczący
Adrian Stanilewicz – Członek
Martyna Sacharczuk – Członek.

Wójt Gminy Jerzy Czyżewski na czas kadencji Rady powołał Opiekuna Rady, którego zadaniem jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi Gminy Łomazy i Urzędem Gminy Łomazy. Została nim Przewodnicząca Rady Gminy Łomazy Małgorzata Derlukiewicz.

Wójt Gminy pogratulował nowo wybranym radnym, wręczył upominki z logiem gminy. Podkreślił, że młodzież w ten sposób w gminie Łomazy może mieć również swój wkład w podejmowaniu decyzji dotyczących młodych ludzi. Rada ma charakter konsultacyjny, wspiera i upowszechnia ideę samorządności, będzie mogła czynnie uczestniczyć w życiu Gminy oraz reprezentować interesy młodzieży.